gospodarstwach domowych (łazienkach, kuchniach, toaletach)
budynkach
użyteczności publicznej
ośrodkach wypoczynkowych i domkach campingowych
zakładach pracy
barach szybkiej obsługi
lokalach gastronomicznych
centrach handlowych
hotelach
centrach wystawowo-targowych
stacjach benzynowych